Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Zwroty i reklamacje w sklepie Graszki.pl

 

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nasza firma szanuje Twoje prawa. Tutaj znajdziesz informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

Oczywiście, nie musisz korzystać z naszych formularzy, a skorzystać z innych lub samodzielnie sporządzić stosowne pismo. Masz tutaj pełną dowolność!

 

Na początku wybierz, która z opisanych sytuacji jest zgodna z Twoją sytuacją i pobierz odpowiedni formularz.

 

I. Zakupione produkty:

a. dotarły do mnie uszkodzone;

b. dotarły do mnie inne, niż zamówiono;

c. dotarły do mnie i są niezgodne z umową.

 

W takim wypadku, możesz skorzystać z możliwości reklamacji i formularza:

FORMULARZ REKLAMACJI

 

...................., dnia ....................

 

 

……………………………………..

ul. ....................

.....................

/dane konsumenta

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Content Arleta Opioła

ul. Prószkowska 29/27 45-710 Opole

 

,

Nazwa reklamowanego produktu

........................................................................................................................................................

Data zakupu produktu:………………………………………………………………………………………..

Data doręczenia produktu:………………………………………………………………………….………..

Data zauważenia wady:……………………………………………………………………………………………

podstawą zgłoszenia reklamacji naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)

Opis:

............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania reklamacji):

  1. Naprawa;

  2. Wymiana;

  3. obniżenie ceny

  4. Odstąpienie od umowy, jeżeli wada była ISTOTNA dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku ................ nr rachunku …...........................................................................

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ..........................................DATA...............................................................................

 

……………………………………

 

PODPIS

 

Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:

 

Graszki.pl

Arleta Opioła

ul. Prószkowska 29/27

45-710 Opole

 

 

II. Zmieniłem zdanie i chciałbym wszystkie lub część produktów zwrócić.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

 

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

 

Adresat:

Sklep Graszki.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

ul. Prószkowska 29/27

45-710 Opole

Dane kontaktowe:

e-mail - arleta@graszki.pl, telefon: 722078520

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz 14 dni na wysłanie produktów, od zakupu których odstąpiłeś.

 

 

Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:

Graszki.pl

Arleta Opioła

ul. Prószkowska 29/27

45-710 Opole

Bestsellery

Promocje

Producenci

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie